Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Začátek školní výuky v lednu 2020

V pondělí 6. 1. 2020 začíná výuka SUDÝM týdnem, čili žáci, kteří končí teorií nastupují do praxe a naopak.