Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Výzva všem zařízením a provozovnám pro výchovu a vzdělávání ve Zlínském kraji

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje vyzývá všechna zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání na území Zlínského kraje, aby do kolektivů nepřijímaly děti, žáky a studenty škol přijíždějící z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 a po návratu je ponechaly po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z rizikových oblastí) v režimu domácí výuky – omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů. Obdobně je nutné přistupovat k účasti na pobytových akcích různého typu (lyžařský výcvik, ozdravný pobyt apod.). Rovněž tak k využívání služeb, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s nimi přímo souvisejí. Doporučení se vztahuje i na pedagogy, lektory, vychovatele či jiné pracovníky po dobu 14 dnů po návratu z oblastí s výskytem onemocnění COVID-19.

V případě dotazů se obracejte na email covid19@khszlin.cz nebo na níže zřízené infolinky, které jsou v provozu nepřetržitě od 7:00 do 19:00 včetně dnů pracovního klidu.

INFOLINKY: 577 006 759, 724 221 953

Mimořádné opatření MZ
72.79 kB
Výzva KHS školám a školským zařízením
129.14 kB