Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Výuka na SŠ-COPT Kroměříž

Vážení rodiče, žáci.

Dovolte abychom Vás v souladu s nařízeními vlády a MŠMT informovali o nejbližším programu výuky na Střední škole – Centru odborné přípravy technické Kroměříž. Od 1. 6. 2020 může probíhat ve škole pouze výuka odborného výcviku, z důvodu konání maturitních a závěrečných zkoušek bude probíhat výuka individuálně dle pokynů učitelů odborného výcviku pro potřeby dokončení povinného rámce vyučování (vrácení nářadí, vyklízení skříněk, atd), žáci a jejich rodiče budou individuálně kontaktováni vyučujícím. Současně také budou v období Od 1. 6. – 15. 6. probíhat na naší škole maturitní zkoušky, na které až do 24. 6. 2020 navazují závěrečné zkoušky učňovských oborů. Z těchto důvodů bude i nadále probíhat výuka především distančně s využitím elektronických prostředků prostřednictvím systému Edupage. V případě změny, budeme žáky i rodiče obratem informovat.

DŮLEŽITÉ: sledujte případné upřesňující pokyny vyučujících v systému Edupage.

Mgr. Jan Koláček, MBA

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování