Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Výuka dobrého řidiče na COPTU

Dne 21.12.2023 se žáci naší školy v kongresovém sále zúčastnili přednášky pro budoucí řidiče motorových vozidel. Jednotlivá témata přednesli zástupci policie ČR, hasičského sboru i Českého červeného kříže. Kromě statistiky nehod a pravidel provozu si žáci mohli vyzkoušet svou reakční dobu a schopnost udržení pozornosti. Následně zhlédli video týkající se práce hasičů nejen na silnicích a v závěru vystoupila členka ČČK s aktivitami k první pomoci.

Doufáme, že se z našich žáků díky této akci stanou nejen držitelé řidičských průkazů, ale i zodpovědní řidiči.

Všem přednášejícím děkujeme za ochotu a čas.

Hanáková Lucie, Mgr.