Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Výsledek doplňovacích voleb do školské rady

doplňovací volby do Školské rady Střední školy – Centra odborné přípravy technické Kroměříž proběhly dne 26. 4. 2022 od 8:00 do 16:00 v budově školy.
Doplňovací volba proběhla, protože ze školské rady školy odstoupila Bc. Kateřina Krausová.

1. Volby z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků proběhly dne 26. 4. 2022 při rodičovských schůzkách SRP SŠ-COPT. Do uzávěrky přihlášek byly navrženi 2 kandidáti. Za žáky zletilé byl podán jeden návrh a za zákonné zástupce jeden kandidát.
2. Tajným hlasováním prostřednictvím volebních lístků byl zvolen následující kandidát:

Miroslav Valenta za třídu MSE1.

Vítězi blahopřejeme a druhému kandidátovi děkujeme za účast.