Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Vybudování nové školní učebny

V průběhu měsíce února 2021 realizovala stavební firma Ladislav Bradna opravu učebny číslo 515, která je zároveň vybavena novým školním nábytkem a tabulí.