Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

VŠB Ostrava

V pátek 17. 1. 2020 navštívil naši školu přednášející z VŠB v Ostravě s prezentací oborů, které jsou vhodným pokračování studia především pro studenty strojírenských oborů. Přednášky, kterou vedl doc. Ing. Lukáš Dvořák, bývalý absolvent naší školy (odborník na pneumatiku a hydrauliku), se zúčastnili hlavně žáci oboru Mechanik seřizovač a nástavbového studia Provozní technika a elektrotechnika. Děkujeme za návštěvu a těšíme se příště!