Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Volnočasové aktivity pro žáky základních a středních škol

V rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ na naší škole probíhají volnočasové aktivity pro žáky základních a středních škol. Zde vidíte ukázku práce žáků v zájmovém kroužku Elektrotechnika, které vede zkušený lektor Mgr. Martin Doležal.