Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Den otevřených dveří - virtuálně

Vážení rodiče, milí žáci 9. ročníků

Vzhledem ke komplikované epidemiologické situaci pro Vás připravujeme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ online přes MS Teams.
Termíny nejbližší příležitosti k on-line konzultaci jsou:
22.1.2021 od 16:00 – 18:00
Zástupci vedení školy a učitelé odborných předmětů vás budou informovat o možnostech studia na naší škole, o odborné praxi atd. Těšíme se, na on-line setkání!
Další informace naleznete na https://www.coptkm.cz/vzdelavani v sekci PRO UCHAZEČE. Případné dotazy již teď můžete psát na adresu sekretariat@coptkm.cz.
Před samotnou účastí na online DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ si nezapomeňte přečíst i níže uvedené kapitoly o tom, jak se připojit.
Těšíme se na Vás!
Vedení Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Děkujeme všem žákům a jejich rodičům, kteří se s námi spojili a projevili zájem o naši školu. Těšíme se brzy na viděnou přímo v našich prostorách.

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž:
Ing. Luděk Kozárek, statutární zástupce ředitele, vedoucí školního poradenského pracoviště
22.1. 2021 od 16:00 do 18:00 Kliknutím sem se připojíte ke schůzce. (aplikace MS Teams), případně volejte: +420739400300

Mgr. Jan Koláček, MBA, zástupce ředitele pro teoretické vyučování
22.1. 2021 od 16:00 do 18:00 Kliknutím sem se připojíte ke schůzce. (aplikace MS Teams), případně volejte: +420734285052

Miloslav Rossmann, zástupce ředitele pro odborný výcvik
22.1. 2021 od 16:00 do 18:00 Kliknutím sem se připojíte ke schůzce. (aplikace MS Teams), případně volejte +420737208061

Jak se připojit?

Pro pohodlnou účast na schůzce doporučujeme použít klasické PC nebo notebook. Je však možné se připojit i prostřednictvím mobilního telefonu.

Použiji mobilní telefon

Pro vstup do schůzky použijte aplikaci „Microsoft Teams“.
• Pokud máte mobilní telefon s operačním systémem Android, nainstalujte aplikaci „Microsoft Teams“, která je dostupná zde (klikněte na odkaz) v obchodě Google Play.
• Pokud máte mobilní telefon s operačním systémem iOS (iPhone), nainstalujte aplikaci „Microsoft Teams“, která je dostupná zde (klikněte na odkaz) v obchodě App Store.

Použiji klasický počítač – notebook nebo PC

Po kliknutí na odkaz se schůzkou se zobrazí nabídka s možnostmi vstupu do schůzky.
• Pokud již máte ve vašem počítači aplikaci Teams, klikněte na položku „Otevřít v aplikaci Teams“.
• Pokud však nechcete použít aplikaci Teams a ani ji instalovat, klidně pokračujte přímo ve vašem webové prohlížeči a klikněte na položku Pokračovat v tomto prohlížeči