Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Veletrh práce a vzdělávání

Dne 6. října 2022 se Střední škola – Centrum odborné přípravy technické zúčastnila Veletrhu práce a vzdělávání, který se konal na Kulturním domě v Kroměříži. Tento veletrh byl určen žákům vyšších ročníků základních škol, jejich rodičům, pedagogům, ale i široké veřejnosti. Hrazen byl z projektu „Implementace Krajského akčního článku plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“.

V dopoledních hodinách náš stánek navštěvovali žáci základních škol za doprovodu svých pedagogů, v odpoledním čase již se svými rodiči. Potenciální zájemce o vzdělávání na naší škole jsme seznámili s nabídkou našich oborů, průběhem studia na naší škole, s možnostmi vykonávání praxe ve smluvních firmách i s možnostmi profesního uplatnění po ukončení studia. Bylo patrné, že zájem o profese, které jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkové, je značný.

Děkujeme všem zúčastněným za váš zájem.

Naše škola se bude prezentovat i na Přehlídce středních škol a pracovního uplatnění, která proběhne 18. října v krásném prostředí holešovského zámku. I zde se s vámi rádi setkáme a poskytneme vám veškeré informace. Výstava bude veřejnosti přístupna od 9. do 17. hodin.

Spáčilová Kamila, Mgr.