Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Veletrh Brno

Ve dnech 5.-6.10. 2022 se naši žáci strojírenských a elektrotechnických oborů zúčastnili Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.
Návštěva veletrhu je pro nás vítaným zpestřením a získání informací o nových trendech v oboru.

Lukáš Jan, Ing.
Kochaníček Ludvík, Bc.