Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Uzavření školy 27. 11. 2023

Dne 27. 11. 2023 z důvodu celodenní výstražné stávky mateřských, základních a středních škol vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství je provoz SŠ-COPT Kroměříž omezen tak, že nebude zajištěna výchovně vzdělávací činnost školy, a tudíž je zrušena veškerá výuka žáků, včetně odloučeného pracoviště Lindovka a všech pracovišť ve spolupracujících firmách.

Žáci mají v tento den ředitelské volno.