Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Úvodní schůzky rodičů budoucích žáků 1. ročníků

Ve dnech 11.-13. 6. probíhají schůzky vedení školy s rodiči žáků nastupujících ročníků. Všichni tak dostanou informace týkající se podmínek studia na naší škole (režim školy, výuka, odborný výcvik, stravování, ochranné pracovní pomůcky, apod.).

Horák Ivo, PaedDr.