Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Usnesení vlády ČR

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci. V důsledku rozhodnutí vlády české republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 bude s účinností od 14. 10. 2020 – do 1.11. 2020 omezen provoz škol – tedy i praktického vyučování, které dosud mohlo probíhat. Celá škola tedy od zítřka přechází na distanční vzdělávání (připomínáme, že je povinné).

Děkujeme za Vaši podporu a přízeň i v této komplikované době.

S pozdravem,

Mgr. Jan Koláček, MBA
zástupce ředitele pro teoretické vyučování
734 285 052
jan.kolacek@coptkm.cz

provoz škol
231.55 kB