Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Úřední dny během letních prázdnin 2022