Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Třídní schůzky pro rodiče žáků nadcházejících prvních ročníků

Vážení rodiče,
dne 9. 6. 2021 od 16:30 jsme pro Vaše případné dotazy ohledně nástupu žáků do prvního ročníků (září 2021) připravili on-line konzultaci v prostředí MS Teams.
Slouží jako prostor pro Vaše dotazy, účast není povinná!

Pro připojení ke konzultacím ohledně výchovného poradenství využijte prosím následující odkaz:
https://teams.microsoft.com/…0thread.v2/0?…
dotazy zodpovídá statutární zástupce ředitele a vedoucí školního poradenského pracoviště Ing. Luděk Kozárek

Pro připojení ke konzultacím ohledně odborného vyučování (praxe) využijte prosím následující odkaz:
https://teams.microsoft.com/…0thread.v2/0?…
dotazy zodpovídá zástupce ředitele pro praktické vyučování Miloslav Rossmann

Pro připojení ke konzultacím ohledně teoretického vyučování využijte prosím následující odkaz :
https://teams.microsoft.com/…0thread.v2/0?…
dotazy zodpovídá zástupce ředitele pro teoretické vyučování Mgr. Jan Koláček, MBA

V případě jakýchkoliv nejasností nebo otázek nás kdykoliv kontaktujte také telefonicky:
https://coptkm.cz/kontakty

Mgr. Jan Koláček, MBA
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž
Nábělkova 539/3 767 01 Kroměříž
734 285 052