Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Třídní kolo SOČ 2024

Dne 15.3. 2024 proběhlo ve třídě autotroniků At-3 školní kolo SOČ, které zahájil ředitel školy v doprovodu svých zástupců. Studenti pod vedením třídní učitelky Mgr. Kateřiny SKŘENKOVÉ prezentovali 17 prací z oblasti automobilní techniky. Vedoucím a odborným konzultantem všech prací byl Mgr. Libor ŠTĚTINA. Každou práci posuzovala odborná komise dle stanovených pravidel. Cílem třídního kola bylo zdokonalení komunikačních a prezentačních dovedností studentů, ovládání výpočetní techniky a vystupování před kolektivem.

Nejlepší práci zpracoval student Jakub POSPÍŠIL, který postupuje do školního kola SOČ.

Získané zkušenosti studenti využijí při maturitních zkouškách i v osobním životě.

Gajdoš Josef, Ing., Bc.