Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Testování zdatnosti

Na naší škole proběhlo v listopadu testování tělesné zdatnosti žáků druhých ročníků. Všech sedm tříd druhého ročníku absolvovalo v hodinách tělesné výchovy baterii testů, které by měly dát obrázek o kondici dnešní mladé populace.
Testy tvořily skok daleky z místa, lehy sedy za minutu, shyby na hrazdě a speciální člunkový běh s postupně se zkracujícím časovým intervalem na přeběhnutí vzdálenosti 20 metru. Výsledky byly odeslány na školskou inspekci, která je následně vyhodnotí.
Při pohledu na výsledky našich žáků je patrné, že na škole máme skupinku velmi dobrých sportovců, kteří věnují sportovní přípravě hodně času. Na druhou stranu ale je velká skupina těch, kteří se k pohybu dostanou jen v hodinách tělocviku, a to je málo. Rozdíl v pohybových dovednostech mezi žáky se prohlubuje čím dál víc.
Pokud si nesportující mladý člověk nenajde cestu k pravidelnému pohybu ve svém čase, je to na něm poznat. Je škoda, že mnozí naši žáci tráví dlouhé hodiny u počítače či mobilu, místo aby čas strávili aktivním pohybem. I to nám testovaní odhalilo.

Ondo Milan, Mgr.