Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Tématická exkurse

Dne 29.6. 2023 se uskutečnila exkurse na SBĚRNÝ DVŮR v Kroměříži. Žáci tříd At-1, EAe-1 a MO-2 měli možnost na vlastní oči shlédnout provoz ve sběrném dvoře. Touto exkursí si rozšířili teoretické znalosti z tématu DOPADY ČLOVĚKA NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, které probírali v předmětu ZÁKLADY EKOLOGIE. Vedoucí sběrného dvora, který prováděl komentovanou prohlídku seznámil žáky se zásadami třídění odpadů. V další části prohlídky měli účastníci exkurse možnost shlédnout nakládání s odpady a jejich přípravu k recyklaci, kompostování, ukládání na skládce a energetickému využití.

Gajdoš Josef, Ing., Bc.