Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Technologická olympiáda 2024

Technologická olympiáda, kde se loni ve druhém ročníku zúčastnilo přes 600 týmů se konala i letos.

Školní kolo proběhlo dne 22. 3. 2024 v 9:00 – 12:00 online na počítači a obsahovalo 26 náročných otázek.

Soutěže se účastnilo celkem 527 týmů z celé republiky a z naší školy se účastnilo 19 žáků a to z maturitní třídy Mechanik elektrotechnik 3.ročník. Náročné otázky prověřují znalosti žáků získané nejen ve škole, ale i ze života. Zatím se nám nepodařilo se probojovat do celostátního kola, které se bude konat na ČVUT v Praze.

Děkujeme za účast.

Vrzalík Václav, Ing.