Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Studium na vysokých školách

Dne 2. 12. 2022 navštívili zástupci dvou vysokých škol SŠ-COPT Kroměříž, aby představili žákům své univerzity a pomohli jim v rámci kariérového poradenství s případným dalším studiem. Jednalo se o Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně a Univerzitu Palackého v Olomouci. Vzdělání a studium se určitě vyplatí!