Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Studijní volno - upřesnění

Důležitá zpráva – informace o „Události – Studijní volno“, která byla uveřejněna ve školním informačním systému EduPage -coptkm.edupage.org se týká pouze maturitních tříd. Ve dnech 29. – 30. 4. 2019 tedy výuka ve všech ostatních třídách probíhá standardně dle platných rozvrhů. Mgr. Jan Koláček, MBA – zástupce ředitele pro teoretické vyučování