Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Studentská konference

Dne 30. 10. 2023 proběhla na naší škole ,,Studentská konference“, která měla za úkol seznámit žáky devátých ročníků základních škol s prací a činností našich studentů. Budoucím zájemcům o studium na naší škole byly prezentovány ročníkové práce, po rozdělení do pracovních skupin se pak žáci ZŠ mohli do samotné konference aktivně zapojit. Mohli se prakticky pomocí 3D brýlí seznámit s virtuální realitou, s pracovištěm automatizace a robotizace a v neposlední řadě s CNC technikou. Mohli si vyzkoušet kreslení a modelování v grafickém programu, který používáme při výuce odborných předmětů. Na jednotlivých pracovištích byly jejich poznatky ověřeny jednoduchým testem, nejlepší z nich obdrželi drobné upomínkové předměty.

Stavinoha Zdeněk, Ing.