Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Stávka ČMOS (provoz školy 6. 11. 2019)

Dne 6. 11. 2019 se připojí část pedagogů SŠ-COPT Kroměříž k vyhlášené stávce ČMOS.

Škola nebude uzavřena a výuka je zabezpečena v upraveném režimu. Odborný výcvik v dílnách a ve firmách bude probíhat beze změn. Kuchyně vaří a výdej jídel je jako každý den.

Pouze v teoretickém vyučování bude probíhat výuka od 8.05 do 11.45 hod v kmenových učebnách a rozvrh se suplováním se upřesní v den stávky.

V případě potřeby kontaktujte Ing. Luďka Kozárka na tel . 739 400 300

Rozvrh na 6. 11. 2019
177.49 kB