Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

SŠ-COPT Kroměříž dobyla armáda ČR

Středa 29. května 2019 patřila na naší škole armádě ČR. V rámci projektu Pokos (příprava občanů k obraně státu) se sto žáků napříč obory seznámilo se strukturou a hlavními úkoly AČR, základy poskytnutí první pomoci, výstrojí, výzbrojí a technikou jednotlivých jednotek. Žáci měli možnost vyzkoušet si střelbu ze samopalu vzor 58 na trenažeru a protichemické vybavení vojáků. Celé dopolední vyučování vedli zkušení příslušníci armády ČR z kvv Zlín a 74.lmopr Bučovice.