Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Spolupráce se ZŠ v rámci projektů

V rámci projektu IKAP probíhá spolupráce se základní školou ve vzdělávání formou her.