Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Spojujeme teorii s praxí! Přijďte k nám!

V rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ proběhla aktivita Sdílení dílen/učeben pro žáky ZŠ – exkurze Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2022 ve spolupráci se základní školou Hulín. Žáci navštívili jednotlivé pavilony, kde se seznámili s digitalizací průmyslu, průmyslovou automatizací, prezentacemi měřící, řídicí, automatizační a regulační techniky. Navštívili pavilon digitálních tiskáren se zaměřením na 3D tisk a výběr vhodných tiskáren.
Hlavním tématem byl Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Mezi další zvýrazněná témata patřila cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji. Jde o trend, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje, a adaptace průmyslu a obchodu se bude ubírat právě tímto směrem.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.