Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Soutěž v anglickém jazyce

Dne 6. 2. 2020 se žák 3. ročníku studijního oboru Elektrotechnika Václav Šiška zúčastnil soutěže akreditované MŠMT v anglickém jazyce. Zkoumány byly jazykové dovednosti (poslech, čtení s porozuměním i komunikativní schopnost). Výsledky byly velmi těsné. I když se našemu žákovi nepodařilo umístit mezi třemi nejlepšími studenty, prokázal, že jeho jazyková vybavenost je na velmi dobré úrovni. Disponuje tedy nejen odbornými znalostmi, ale i výbornou znalostí anglického jazyka, což mu zcela jistě pomůže při uplatnění na trhu práce.