Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Soutěž T-PROFI v Otrokovicích

Dne 6. 3. 2019 se žáci druhého ročníku oboru Elektrotechnika, ve složení Ondřej Smolinka, Michal Malošík, Ondřej Svačina a Jan Vacula, zúčastnili soutěže s názvem T-PROFI v Otrokovicích. Společně se žáky ZŠ Otrokovice vytvořili tým, jehož úkolem bylo zkonstruovat lanovou dráhu ze stavebnice Merkur. Tento úkol zvládli v časovém limitu tři hodiny a odměnou jim byly jak hodnotné ceny, tak i diplomy. Gratulujeme kluci!