Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Soutěž KYBERNOID

Ve čtvrtek 20.10.2022 se naši studenti oboru Mechanik seřizovač zúčastnili soutěže KYBERNOID 2,2 pořádané v rámci výstavy Future Forces Exhibition (FFE) Univerzitou obrany.

Soutěž byla určena pro středoškolské týmy, které mohou prokázat své znalosti, dovednosti i šikovnost v oboru konstrukce a ovládání autonomních robotů. Z šedesáti obeslaných středních škol našlo odvahu zúčastnit se 8 týmů. Úkolem jimi naprogramovaných robotů bylo zcela samostatně a bez vnějších zásahů najít cestu z bludiště polygonu. Rozměry bludiště byly asi 10×10 m.

Ze všech vozítek se do cíle dostali jen 2, takže soutěž měla jen 2 bodované pozice. Ostatní si odvezli alespoň pamětní listinu.

Náš tým tvořený Jakubem Ivanem a Filipem Gottvaldem z MS3 sice nezískal bodovanou příčku, i když se práci na přípravě konstrukce a programu robotického vozítka věnovali 2 měsíce. ale určitě získali spoustu zajímavých zkušeností.

Kochaníček Ludvík, Bc.