Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Soutěž Cu

Dne 27. 3. se žáci 2. a 3. ročníku oboru Instalatér zapojili již tradičně do on – line soutěže o znalostech všeho, co souvisí s mědí, její historií, vlastnostmi a použitím jako technického materiálu, hlavně v oblasti zdravotně technických instalací. Soutěž se konala pod záštitou společnosti Copper Alliance a probíhala formou testů v elektronické podobě. O svých výsledcích byli žáci informováni následně zaslanými emaily.

Při této příležitosti bylo žákům 3. ročníku předáno z rukou zástupce ředitele pro teoretické vyučování panem Mgr. Jana Koláčka Potvrzení odborné způsobilosti JG. Tyto certifikáty budoucím instalatérům vydala na základě absolvovaného školení společnost John Guest s. r. o. Dokument svého držitele opravňuje k odborné montáži nástrčného systému John Guest Speedfit pr. 10 – 28 mm. Jedná se o trubkové nástrčné spojky a trubky ze síťovaného polyetylénu PE – Xb, které jsou určeny pro sanitární a vytápěcí systémy. Věříme, že získaný certifikát rozšíří možnosti naších budoucích řemeslníků a najde využití v jejich profesním životě.