Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

SOČ 2021/2022 – okresní kolo 31.3.2022

Na školní rok 2021/2022 připadl 44. ročník přehlídky prací středoškolské odborné činnosti /SOČ/, a to na naší škole v oborech:

• Obor 09 – strojírenství, hutnictví, doprava, průmyslový design
• Obor 10 – elektrotechnika, elektronika, technika počítačů, telekomunikace
• Obor 11 – stavebnictví, architektura a design interiérů
• Obor 12 – tvorba učebních pomůcek a didaktické techniky
• Obor 13 – ekonomika a řízení

Průběh letošního ročníku SOČ byl značně poznamenán výraznými, teprve nedávno uvolněnými omezeními v souvislosti s koronavirem. Přesto, díky školním kolům na školách v okrese, se mohlo konat 31.3.2022 i kolo okresní.

Obhajoby prací na úrovni okresního kola ve výše uvedených oborech proběhly tradiční prezenční formou. Prezentace prací byly na velmi dobré úrovni a nejlepší postoupily do kola krajského /viz. tabulka/.

Švec Libor, Ing.