Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Slavnostní vyřazení absolventů školy 2024

V nově zrestaurovaných prostorách Arcibiskupského zámku v Kroměříži proběhlo slavnostní předávání vysvědčení letošním absolventům Střední školy – Centra odborné přípravy technické Kroměříž.

Naši žáci, nyní již úspěšní absolventi, převzali dokumenty z rukou ředitele školy – Ing. Bronislava Fuksy. Předávání se zúčastnily také zástupkyně pro teoretické vyučování, Mgr Jana Nevřalová a předsedkyně školské rady SŠ-COPT Kroměříž, RNDr. Anna Káčerová.

Jsme velmi rádi, že naši školu na této slavnostní události přišli osobně podpořit také zástupci nejvýznamnějších technických společností našeho regionu, které školu dlouhodobě podporují a spolupracují s ní. Za společnost TOSHULIN a.s. jsme přivítali paní Kateřinu Pospíšilovou (HR specialistku) a pana Jiřího Doležela (vedoucího výrobního provozu). Bylo nám ctí přivítat také personální manažerku společnosti Chropyňská strojírna a.s., Ing. Petru Kudelovou a vedoucího školících středisek, Ladislava Kuklu. Velmi si vážíme a děkujeme všem zástupcům zmíněných společností, za dlouholetou podporu a spolupráci, díky které se nám daří vychovávat technicky zdatné a nadané osobnosti pro jejich další profesní dráhu.

Všem absolventům, ale i jejich blízkým, srdečně gratulujeme a přejeme mnoho šťastných chvil v budoucnosti.