Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Školní kolo ENERSOL 2019/2020

Dne 22. 1. 2020 proběhlo na kongresovém centru SŠ-COPT Kroměříž školní kolo ENERSOL. Základní téma prací bylo téma SUCHO a VODA. Do školního kola bylo vybráno celkem 5 prací, které splňovaly zadání soutěže. Do krajského kola, které se uskuteční 21. 2. 2020, jsme po zvážení vybrali tyto práce: První práce: Šimon Zicháček, Štěpán Vícha: Závlahové systémy, práce zařazena do kategorie Enersol a praxe. Druhá práce: Radovan Vaculík: Hospodárné využití dešťové vody v domácnosti, práce zařazena do kategorie Enersol a inovace. Všem soutěžícím bylo vysloveno poděkování za jejich kladný přístup k soutěži a byli odměněni. Soutěž podpořili svou přítomností ředitel školy Ing. Bronislav Fuksa a zástupce pro teoretickou výuku Mgr. Jan Koláček, kteří žáky podpořili krátkým proslovem.