Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Školení Jablotron

Dne 19. 11. 2019 se uskutečnilo na SŠ-COPT Kroměříž již 8. školení žáků na Autoalarmy firmou Jablotron Alarms a.s. a to pro žáky středních škol zdarma . Za firmu Jablotron Alarms a.s. byl lektorem pan Matura a paní Beldová jako koordinátorka podpory školení . Zúčastnili se též žáci z partnerských škol a celkem jich bylo proškoleno 40. Samozřejmostí byl i závěrečný test znalostí s certifikátem pro úspěšné absolventy. Motivace žáků byla podpořená nejen studijními materiály, ale i hodnotnými cenami. Další dva dny se 10 studentů elektro oborů SŠ-COPT Kroměříž zúčastnilo dvoudenního školení ve Vyškově 20. 11.-21. 11. 2019 Elektronické zabezpečení budov s pedagogickým dozorem. Školení bylo taktéž zdarma. Děkujeme Jablotron Alarms a.s. za stálou podporu naší školy.

Dne 17. 12. 2019 v 10 hodin na učebně č.231 (nová dílna elektro ) došlo k předání certifikátů Jablotron. Pan ředitel Ing. Fuksa předal certifikáty žákům SŠ-COPT Kroměříž za účasti zástupce ředitele pro TV, zástupce ředitele ŠPP, statutární zástupce Ing. Kozárka a zástupce ředitele pro TV Mgr. Koláček, MBA. Žáci, kteří úspěšně splnili závěrečný test na školení Autoalarmy a Zabezpečení budov mají certifikát s platností 2 roky .