Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Sdílení dílen/učeben pro žáky ZŠ

V rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ proběhla aktivita Sdílení dílen/učeben pro žáky ZŠ – ve spolupráci se základní školou Komenského Kroměříž v rámci rozvoje polytechnické výchovy. Žáci si zkusili základy ruční opracování součástek a práci na vrtačce. Vlastnoručně si vyzkoušeli upnutí do svěráků, pilování kovových předmětů různými pilníky, měřily délky pomocí posuvného měřítka, digitálního posuvného měřítka. Dále prakticky vyzkoušeli vrtání, zahlubování, vyhrubování a vystružování. Podle výkresové dokumentace opracovávali součástky.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.