Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Sdílené dílny u Elektro oboru

Dne 6. 2. 2019 proběhla akce sdílených dílen u Elektro oboru.

Ze školy Zachar v Kroměříži přišlo deset žáku spolu s pedagogickým doprovodem. Jednalo se o žáky 6. až 9. třídy které spojoval zájem o Fyziku (kroužek).

Objasnili jsme jim požadavky na studenty v elektro oborech (Elektrikář, Autoelektrikář, Autotronik), poučili o bezpečnosti práce, ukázali dílny a práci v nich u pana Kubiše (světla, zásuvky), u pana Diase (jističe, stykače, motory) a u pana Moudrého, kde si prakticky vyzkoušeli práci s ruční pájkou. Zkusili si připájet přívodní dráty k deskám plošného spoje. Nejšikovnější byla jedna z dívek, která ale bohužel chce studovat obor Kadeřnice.