Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Šachový turnaj

Dne 14. 11. 2019 proběhl přebor školy v šachu. Turnaj byl materiálově zajištěn za pomocí střediska volného času Šipka a podpory pana Mgr. Jana Štefka. Turnaj byl koncipován jako kvalifikační pro výběr reprezentace školy na okresní kolo středních škol v šachu, které pořádá gymnázium Kroměříž. I přes propagaci ve třídách se na kongresovém sále sešli pouze hráči ze třídy MS 3, konkrétně studenti Bursík, Vyhlíd a Klesnil. Ze vzájemných zápasů nejlépe obstál pan Bursík.