Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Šablony II. - Rovný přístup ke vzdělání na SŠ-COPT Kroměříž II.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše škola je zapojena do projektu Šablony II. – Rovný přístup ke vzdělání na SŠ-COPT Kroměříž II., registrační číslo CZ.02.68/0.0/0­.0/18_065/0016694.

Projekt je zaměřen na profesní rozvoj pedagogů, personální podporu na škole a na podporu extrakurikulár­ních/rozvojových aktivit a aktivity rozvíjející ICT