Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Robotická soutěž Sphero Bolt

Předvánoční čas jsme se rozhodli našim žákům trochu zpestřit. Ve středu 20. prosince 2023 se v kongresovém sále školy konala soutěž s robotem Sphero Bolt. Pomocí QR kódu z propagačního plakátu se přihlásilo celkem 7 dvojčlenných týmů z maturitních i učňovských oborů. Nakonec dorazilo 5 týmů, které se utkaly ve dvou disciplínách. První zahrnovala jízdu s důrazem na rychlost a zručnost, zatímco druhá se zaměřovala na programování ve blokovém jazyce Sphero Bolt a průjezd robota bludištěm.

Výsledné pořadí vítězů po posčítání bodů z obou aktivit je následující:

  1. Vojtěch Mezuliáník, Lubomír Vaculík (MS1)
  2. Vojtěch Hloušek, Ondřej Schubert (ME2)
  3. Matvii Pavliuk, Jan Maršál (At1)

Oceněné týmy obdržely diplom, dárkovou poukázku od školy a dárkové balíčky od sponzora Cement Hranice, a. s.

Všem účastníkům děkujeme za účast a gratulujeme vítězům.

Kochaníčková Monika, Ing.