Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Rekonstrukce v budově školy

V měsíci prosinci 2019 se předpokládá, že proběhne v SŠ-COPT Kroměříž rekonstrukce střechy tělocvičny a zároveň také rekonstrukce šaten žáků v suterénu školy.

Dokumentace
8.45 MB