Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

První pedagogická rada v roce 2023

Pedagogové zhodnotili na pedagogické radě dne 24. 1. 2023, jako každý rok v tuto dobu, výsledky své práce a výsledky vzdělávání žáků za 1.pololetí školního roku 2022/2023.