Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Projektový den Prevence rizikových jevů chování

V rámci programu Podpora škol a školských zařízení Zlínského kraje v oblasti prevence rizikových typů chování proběhl dne 12.6.2024 den projektového vyučování pro žáky všech 1. ročníků na téma: Prevence rizikových jevů chování se zaměřením zejména na používání a nebezpečí drog a prevence kyberšikany.

Cílem byla podpora všeobecné specifické primární prevence rizikových projevů chování, která musí být součástí dlouhodobého, kontinuálního a systematického preventivního působení prostřednictvím programů, které směřují k rozvoji osobnosti žáka.

Přednáška nevycházela ze suché teorie, ale z praxe zažité na vlastní kůži lektorem.

Ohlasy žáků byly silné: „Bylo to poučné, zajímavé. Také záživné. Některá videa byla drsná, ale poučná. Je dobře, že nám to někdo řekne z vlastní zkušenosti. V nějakých chvílích to bylo i smutné. Jsem rád, že to tu bylo.“