Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Profesní kvalifikace oboru Elektro

Dne 9. 6. 2023 proběhly na odloučeném pracovišti SŠ COPT Kroměříž, Na Lindovce závěrečné zkoušky absolventů „profesních kvalifikací oboru elektro“.

Mikulíčka Vladimír, Mgr., MBA.