Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Připravujeme nástup žáků závěrečných ročníků

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci,
rádi bychom Vás informovali, že v souladu s pokyny Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy připravujeme nástup žáků ZÁVĚREČNÝCH ROČNÍKŮ ke konzultacím a to od 19. 4. 2021, dle rozpisu který vám poskytnou třídní učitelé.

Nástup žáků podléhá stanoveným podmínkám (pravidelné testování žáků, nošení ochranných pomůcek atd.), které podrobně vysvětlujeme v příloze. Prosím sledujte Edupage a také pokyny jednotlivých vyučujících v případě jakýchkoliv změn a upřesnění Vás budeme obratem informovat.

Těšíme se na Vás!

S pozdravem za celý tým SŠ-COPT Kroměříž

Pokyny k testování
1.03 MB