Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Připravuje se další ročník soutěže autooborů

Vyhlašovatelem soutěže Autoopravář junior je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky.

Soutěž je tříkolová a skládá se ze školního kola, krajského kola a celostátního finále.

Soutěž je složená ze tří soutěžních modulů.

V teoretické části budou žáci prověřování ze znalostí předmětů automobily, části automobilů, náhradních dílů a součástí formou tetu.

Poznávací část je zaměřena na znalosti z konstrukce vozidel, náhradních dílů, dílenských přípravků, nářadí a servisních zařízení.

Praktická část prověří žáky ze znalosti a dovednosti při provádění jednoduchých oprav, seřizování a diagnostiky motorových vozidel.

Za naši školu budou soutěžit autotronici 4. ročníku a mechanici opraváři motorových vozidel 3. ročníku. Všem soutěžícím přejeme mnoho úspěchů při plnění soutěžních úkolů. O průběhu jednotlivých kol soutěže Vás budeme průběžně informovat.

Gajdoš Josef, Ing., Bc.