Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Přijímačky k Policii ČR nanečisto

V minulých dvou týdnech proběhlo na naší škole cvičné testování fyzické kondice, které organizovala Policie ČR v rámci náborové akce Přidej se k nám. Žáci končících ročníků si mohli zkusit baterii testů, kterými prověřuje Policie uchazeče ke studiu na Policejní akademii v Holešově. Postupně absolvovali kliky, test stoj leh, člunkový běh 4×10m a běh na 1 kilometr. Na závěr úspěšní žáci obdrželi Certifikát o absolvování testů, čímž splnili požadavky na tělesnou zdatnost pro zájemce o přijetí do služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Výsledky testů ukázaly, že obecně jsou na tom s kondicí lépe studijní obory před obory učňovskými, i když ani ty se nemusí za některé výkony stydět. Nejlepšími na škole byli žáci nástavbového studia Š. Málek a V. Pustka, kteří se jako jediní dostali nad hranici 60 ti bodů. Osvědčení o fyzické způsobilosti dostali všichni, kteří v součtu svých výkonů dosáhli 36 a více bodů. Všem blahopřejeme a děkujeme za příkladný přístup k akci.

Ondo Milan, Mgr.