Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Přijímací zkoušky NANEČISTO 2021

Vážení rodiče, vážení uchazeči o studium na naší škole,
vzhledem k epidemické situaci proběhnou přijímací zkoušky NANEČISTO v distanční formě prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.
Zadání bude připraveno týmem vyučujících matematiky a českého jazyka z naší školy a bude odpovídat požadavkům CERMATu.

Testy budou mít stejné zadání a můžete si vybrat jeden z termínů:
• úterý 16. března 2021 (matematika v 14:00 hodin, český jazyk v 15:30 hodin),
• čtvrtek 18. března 2021 (matematika v14:00 hodin, český jazyk v 15:30 hodin).

V pátek 19. března 2021 proběhne vysvětlení výsledků testů našimi vyučujícími (matematika v 14:00 hodin, český jazyk v 15:30 hodin).
Přihlásit se můžete na mailu danuse.mikova@coptkm.cz, následně obdržíte přihlašovací údaje do aplikace Microsoft Teams.