Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Přijímací zkoušky NANEČISTO

probíhají tradičně před jednotnými přijímacími zkouškami. Žáci, kteří se hlásí na studijní obory SŠ-COPT Kroměříž si mohou v testech ověřit své znalosti z matematiky a českého jazyka, vyzkoušet průběh jako při ostré zkoušce a seznámit se s prostředím naší školy.

Letos této možnosti využilo více než 80 žáků.