Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Prezentace úřadu práce

Ve dnech 12. 3. a 18. 3. 2019 se žáci SŠ – COPT zúčastnili v Kongresovém sále naší školy prezentace, kterou pro ně připravily pracovnice úřadu práce, na téma „Pracovně-právní vztahy“. Prezentace byla zaměřena na možnosti profesního uplatnění na trhu práce a s tím související podmínky práv a povinností vyplývající z pracovního poměru, soukromého podnikání nebo z nezaměstnanosti z pohledu zákonů a praxe.